So sánh sản phẩm
  • English
  • Vietnamese

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

  • Hotline : 0968963890
  • soichiphucnguyen@gmail.com

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi
 
+ Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư phát triển bền vững. Công ty Cổ phần Sợi Chỉ Phúc Nguyên phấn đấu trở thành một trong những đơn vị đầu nghành cung ứng sản phẩm nguyên phụ liệu dệt may trong nước mang thương hiệu thuần Việt.
+ Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên.
+ Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội. Luôn tập trung cao độ cho sự phát triển bền vững của công ty nhưng đồng thời không quên trách nhiệm xã hội. Tôn chỉ hoạt động luôn luôn hướng đến 5 chữ Tín – Tâm – Tầm – Tinh – Tốc.
  • Tín: Phúc Nguyên đặt chữ tín lên hàng đầu, xây dựng và bảo vệ chữ tín như chính danh dự của mình. Đây cũng chính là cơ sở và nền tảng được khách hàng tin cậy trong suốt thời gian qua.
  • Tâm: Phúc Nguyên coi chữ Tâm là cội nguồn tạo nên sức mạnh tổng thể.  Tâm tạo nên tâm thế gắn kết tinh thần một nhà trong nội bộ công ty, Tâm để luôn hướng đến khách hàng làm trung tâm. Tâm để công ty luôn đề cao đạo đức nghề nghiệp cũng như tinh thần trách nhiệm với xã hội.
  • Tầm:  Tầm nhìn, chiến lược hoạch định trong đường lối phát triển là kim chỉ Nam cho mọi hoạt động trên con đường sự nghiệp phát triển bền vững của công ty Cổ phần Sợi Chỉ Phúc Nguyên.
  • Tinh: Phúc Nguyên tin rằng trong mọi thời đại, mọi lĩnh vực. Yếu tố con người luôn là quan trọng nhất. Vì vậy ngoài đầu tư vào công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất thì cần phải có những con người biết điều khiển và vận hành công nghệ… Con người tinh hoa – sản phẩm/ Dịch vụ tinh hoa – Cuộc sống tinh hoa – Xã hội tinh hoa. Đó là mục tiêu, phương trâm hoạt động của chúng tôi trên chặng đường phát triển và hội nhập trong xu thế công nghiệp hóa – hiện đại hóa để tiến tới toàn cầu hóa.
  •  Tốc: Hòa mình cùng đất nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất. Sự vận động, biến đổi trong trong xã hội thay đổi trong từng khắc từng giờ. Công ty chúng tôi coi Tốc độ - Linh hoạt ứng dụng hiệu quả trong từng hành động là yếu tố quyết định để khẳng định vị thế, chỗ đứng của doanh nghiệp trong lĩnh vực ngành nghề trên  thương trường.
Trân trọng!
Tags:
<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

0968963890